De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Voorzieningen

 
AED Artsen 

DeRomte BBItens 

BBLytsewierrum BibliotheekWommels

Dorpshuis GemeenteLittenseradiel

GetrudisKerk Martinikerk 

Wijkagent


Voorziening aanmelden? Mail info en afbeelding naar: website(@)de4doarpen.nl


 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen