De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Speeltuincommissie

Speeltuin3De speeltuin van de Fjouwer Doarpen is gelegen aan de Tsjerkebuorren in Itens.

Op 20 mei 1992 is de speeltuin officieel geopend. In de afgelopen twintig jaar hebben veel kinderen gebruik gemaakt van de speeltoestellen. En niet alleen de kinderen uit onze Fjouwer Doarpen. Ook pakes en beppes uit de Britswert en Easterein weten onze speeltuin altijd goed te vinden! Van 0-12 jaar kunnen de kinderen zich goed vermaken op de kleine en grotere toestellen. Of natuurlijk gewoon van de "bult" afrennen!


Door de jaren heen merken we dat de regelgeving voor speeltoestellen steeds strenger wordt.
Helaas was daardoor de speeltuin in de afgelopen jaren gesloten i.v.m. afgekeurde toestellen.
Er is gewerkt aan het wegwerken van de verschillende mankementen: valdemping werd aangelegd, een glijbaan (gemaakt door dorpsgenoten) moest worden weg gehaald, de draaimolen werd hersteld, nieuwe schommels werden opgehangen en nog heel wat andere'kleine' klusjes werden gedaan.
Speeltuin1Met dank aan verschillende sponsoren, waaronder de Fugelwacht, Gemeente en de bedrijven Rispens, Kamstra en Vietor en de jaarlijkse (contributie)bijdragen van dorpsgenoten hebben we dit opknapwerk kunnen verrichten en hebben we nieuwe toestellen aan kunnen schaffen. We hebben gekozen voor een avonturenpad, waarbij de kinderen van de bovenbouw van debasisschool inspraak kregen welke toestellen zij het liefst geplaatst zouden zien.

Speeltuin2Op zaterdag 26 april 2014, Koningsdag, werd de speeltuin feestelijk heropend. Wethouder Willemsma knipte samen met de kinderen van Itens het lint door, waarna iedereen de nieuwe speeltuin kon bewonderen. Wij hopen dat de kinderen uit de fjouwer doarpen en alle andere kinderen die komen spelen weer met veel plezier gebruik gaan maken van de speeltuin.


De activiteiten van de speeltuincommissie bestaan uit het organiseren van de "Yn de golle" spelletjesochtend voor de kinderen van groep 1-4 van de basisschool op Koningsdag. Verder onderhouden we de speeltuin en voeren kleine reparaties zelf uit. Elk jaar wordt de speeltuin officieel gekeurd door een keuringsinstantie. Vanaf 2013 zal dit
gebeuren in opdracht van de Gemeente Littenseradiel.


Momenteel bestaat de speeltuincommissie uit vier leden.
Mocht je zin hebben om ons te helpen, dan horen we dat graag.De speeltuincommissie bestaat uit: Reinder Abels, Hinke Jellema, Anke Strikwerda en Roelie Zijlstra.

Speeltuin4

 
Contact                                        
Roelie Zijlstra

E-mail: roelie_zijlstra(@)hotmail.comDe4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen