De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Neem het over!

logo Sudwest FryslanHeeft u een idee om iets te doen voor uw dorp, stad of wijk? Wilt u bijvoorbeeld samen met anderen een deel van het groen beheren, een plein of straat herinrichten, een sportzaal beheren of dagbesteding faciliteren? Het gaat bij deze ideeën om taken, die de gemeente nu zelf uitvoert. Voorheen was het niet mogelijk om deze taak over te nemen en uit te voeren. Dat kan nu wel. We noemen dat in Súdwest-Fryslân 'Neem het over'. Landelijk beter bekend als Right to Challenge (het recht om de overheid uit te dagen).

Hoe werkt het?
Wanneer u een idee hebt om een taak beter, efficiënter en/of goedkoper uit te voeren stuurt u een mail naar neemhetover(@)sudwestfryslan.nl. Wij nemen dan contact met u op. Vervolgens bespreken we met u het plan en onderzoeken we de haalbaarheid van uw idee. We kijken dan bijvoorbeeld naar het opstellen van een overeenkomst en de financiële vergoeding die daar tegenover staat. U kunt alle stappen vinden op onze website.

Het idee
Tijdens het gesprek stelt de gemeente u een aantal vragen. Voorbeelden van vragen zijn; Wat is de aanleiding van u idee? Met wie gaat u het idee oppakken? Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van de taak hetzelfde blijft? Ter voorbereiding op het gesprek met de gemeente hebben we een plan van aanpak gemaakt, deze kunt u gebruiken als handleiding tijdens het gesprek.

Voorbeelden
Op de landelijke website Right to Challenge vindt u voorbeelden van landelijke projecten en meer informatie over wat het Right to Challenge inhoudt.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen