De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Expositie “PASSIE VERBINDT”

passie 2
In deze expositie willen wij “de yogagroep van Itens e.o.” onze passie en onze verbondenheid laten zien. Ieder op eigen niveau maar wel met hetzelfde idee op de achtergrond: verbinding draagt bij aan een betere wereld.

Binnen onze yogagroep hebben wij geïnventariseerd wat ieders persoonlijke passie is. Daaruit is een verrassend rijk boeket aan activiteiten naar voren gekomen, waar ieder met veel gevoel over kan praten. Dit maakte ons blij. Vanuit dit gevoel ontstond het idee: wij gaan een expositie organiseren.
Alle passies passen op een yogamatje!

Wanneer? 5,6,7 en 12,13,14 oktober
Waar? in de Mennistetsjerke aan de Hearedyk 31 in Itens
Openingstijden 13.30 tot 17.00 uur

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Er is koffie en thee verkrijgbaar met wat lekkers erbij. U bent van harte welkom!

Yogagroep Itens e.o.

Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018

kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober is de opening van de kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is vriendschap.De start is om 15.00 uur in de bibliotheek in Wommels, met verschillende activiteiten, waaronder; vriendschapsbandjes maken, taartje versieren en poëziealbum gedichtje maken. Op de site van de bibliotheek staat meer informatie over alle activiteiten rondom de kinderboekenweek.

Project 'Bûtengewoan Berikber' van start

Johannes Kramer
Inwoners van Fryslân kunnen vanaf nu aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van eigen dorp of stad.

Gedeputeerde Johannes Kramer gaf in Jellum het startsein voor het nieuwe project Bûtengewoan Berikber. Buslijnen doen het steeds minder goed en zijn daarom niet toekomstbestendig. Om het platteland leefbaar te houden onderzoekt Provincie Fryslân hoe met het beschikbare budget meer kan doen. De mienskip zelf heeft als geen ander kennis en kunde van de eigen omgeving. Daarom willen men graag van hen horen hoe de bereikbaarheid beter kan. Goede ideeën worden getest in de praktijk. Bij succes nemen men het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.

Provincie Fryslân gaat op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen. Dat doen ze in Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben mensen behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? Drie deskundige bureaus helpen inwoners bij het denk- en uitwerkproces. Deze bureaus – in ieder gebied één – helpen bij het zoeken naar een totaaloplossing voor het gebied.

Nadat de inwoners ze hebben aangedragen is er tijd om een aantal ideeën in de praktijk te testen. Bij succes worden ze meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer, dat in december 2022 ingaat.

Mensen die graag mee willen denken kunnen zich aanmelden via www.butengewoanberikber.frl. Een van de drie bureaus neemt dan binnenkort contact op.

Iepen Kafee: freed 5 oktober

Dorpshuis Bar
Freed, 5 oktober, is der wer in iepen kafee of in freedtemiddeiborrrel sa’t it ek wol neamd wurdt.
Om 15.00 oere giet it doarpshûs iepen, elk is frij om te biljerten, kaarten, spultsje dwaan, wat jim mar wolle.
Elk is wolkom, jong, âld of der tuskenyn.

Fred soarget foar in lekker hapke iten, wa’t hjir gebrûk fan meitsje wol, kin dit trochjaan oan Bouwe Jan op nûmer
06 4111094 of maile nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graach oant sjen yn de “lytse Fjouwere”

12 oktober FDD workshop bloemschikken

fdd bloemschikken
Nieuws van FDD:
De eerste workshop bloemschikken is op vrijdag 12 oktober 2018 om 19.30 uur in het dorpshuis, kosten €13,50, opgeven kan t/m vrijdag 5 oktober 2018! Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

27 septimber Itenser rûnte

MartinikerkDizze kear by de Itenser rûnte: Dr Ton de Kok: Wat is God? Wetenschappers en kunstenaars op zoek
Ton de Kok wie marinier, hat Russysk studearre en wurke by de ‘inlichtingendienst’. Hy siet 10 jier foar it CDA yn de Twadde Keamer. Yn 2000 promovearre hy en waard dosint godtsjinst oan in lyceum yn Amsterdam.

Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster
Opjaan kin troch € 30,00 foar it hiele programma; losse kaarten kostje € 7,50
Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep: Bestuursleden gezocht!

dorpsbelang
Wie wil er deelnemen aan het bestuur van Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”?
Binnen het huidige bestuur komen er enkele plekken vrij.
Mocht u geïnteresseerd zijn, maar wilt u eerst weten wat dit voor u betekent? 
Past het nu nog niet, maar heeft u volgend jaar meer tijd?

U kunt altijd vrijblijvend informeren bij onderstaande bestuursleden.
Een email kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”:

Jan Hofstra
Sybrig Faber
Johan Postmus
Reinder Abels
Caspar Bronwasser
Johannes v/d Brug
Edgar Jansen

Gast van de raad

logo Sudwest Fryslan
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds 1 januari een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bovendien vergadert de gemeenteraad sinds kort in een nieuwe locatie in Sneek: het Bestjoershûs. Als Gast van de raad kunnen belangstellenden met beide kennismaken. Aanmelden kan via de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Gast van de Raad
De raad biedt u de mogelijkheid om als speciale ‘Gast van de raad’ voor en tijdens de raadsvergadering een kijkje achter de schermen te nemen van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Een leuke mogelijkheid om meer te weten te komen over de gemeentepolitiek en kennis te maken met raadsleden en het college.

Programma Gast van de Raad
Deelnemers aan Gast van de raad worden om 18.00 uur ontvangen in het gemeentehuis op het Waltaplein aan de Markstraat 15 te Sneek. Onder het genot van een kop soep en een broodje krijgen de deelnemers informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, politieke partijen en de raadsagenda van die avond. Na deze introductie gaan de gasten naar de nieuwe raadszaal, waar op de publieke tribune plekken voor hen zijn gereserveerd. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Ook Gast van de Raad zijn?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie(@)sudwestfryslan.nl. Wie zich heeft aangemeld, ontvangt een uitnodiging voor deze avond met aanvullende informatie. Per keer kunnen maximaal 15 gasten worden ontvangen. Op donderdag 4 oktober 2018 is er weer een 'Gast van de raad'. U bent van harte welkom. Wanneer het maximum aantal gasten is bereikt, dan worden de belangstellenden voor een volgende raadsvergadering uitgenodigd.

De raadsvergaderingen, en ook de voorbereidende commissievergaderingen zijn openbaar. Daarom is iedereen ook buiten Gast van de Raad altijd welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

22 september filmclub : Victoria & Abdul

victoria en abdulNog een paar dagen en dan kunt u weer genieten van een leuke film uitgezocht door de filmclub Fjouwerdoarpen.
Onze openingsfilm is op 22 september.

VICTOR&ABDUL
Victoria & Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.
Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

Gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant van Shrabani Basu.
Kijk hier der trailer : https://www.youtube.com/watch?v=oqqWa7lPYk8

De flyer voor het seizoen 2018/2019 is reeds meegekomen met de laatste Diggelfjoer. Houd voor het laatste nieuws ook de website van www.de4doarpen.nl in de gaten en Facebook filmclub de Fjouwerdoarpen.
Wij zien u graag het komende seizoen in de Lytse Fjouwere.
Voor alle films geldt aanvangstijd 20.00.

Iepen Mienskipsfûns

provincie frl
De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2018 worden drie tenders opengesteld. Van 17 september t/m 12 oktober 2018 17:00 uur is de derde subsidieronde van 2018 geopend voor aanvragen. Lees hier meer over het Iepen mienskipsfûns.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen