De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

IJsclub Eensgezindheid

De ijsclub Eensgezindheid bestaat al zo’n 150 jaar en is er voor de vier dorpen Rien, Itens, Hinnaard en Lytsewierrum. IJsbaan1

Vroeger lag de ijsbaan op de Franekervaart en dan daar waar de wind het gunstigst was om ijsgroei mogelijk te maken. Dat was niet altijd een strakke ijsbaan, ijsschotsen die door boten waren ontstaan, moesten dan met de hand bewerkt worden om de baan schaatsvaardig te maken.

Zo rond 1950 is de ijsbaan verplaatst naar de huidige plek, oorspronkelijk was dit een terp.

Tegenwoordig heeft de vereniging circa 190 leden, het hoogst aantal leden is ooit 200 geweest.

Vroeger werden er spekwedstrijden gehouden … en het populaire “drie aan een stok”. Tegenwoordig organiseren we het spel knobbelen. Ook het kampioenschap korte baan voor schoolkinderen uit Littenseradiel trekt veel deelnemers en wordt beurtelings in Rien en Britswert gehouden. Ijsclub ”De Eensgezindheid”

Onze doelstelling is -onder voorzitterschap van onze eerste vrouwelijke voorzitter Anne Willemsma- om meer jongeren op het ijs te krijgen. Is er een jaar geen buitenijs, dan proberen we voor de jeugd schaatsactiviteiten op een van de overdekte banen te organiseren. IJsbaan2

Het bestuur bestaat uit 6 mensen, het streven is dat er uit ieder dorp in ieder geval één bestuurslid komt.


 

Contact

Jan Boonstra, Itens  (voorzitter)      

Tel: 0515 - 333921
E-mail: ijsclubrien(@)gmail.com

 


De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen