De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen

De naam zegt het al: een vogelwacht met leden uit onze vier schitterende dorpen waarvan op een enkeling na alle bewoners lid zijn van onze wacht.Fugelwacht2

Onze wacht werd in 1995 opgericht door een groep bevriende natuur mensen die al jaren bezig waren om de door ons zo geliefde weidevogels te beschermen eerst als pure eenlingen daarna in 1995 onder de vlag van de BFVW. Natuurlijk hebben niet alleen de weidevogels onze speciale aandacht, ook de gevederde vrienden rondom huis en tuin worden niet vergeten.

Wat doen we zoal, zult u zich terecht afvragen. We beschermen in het voorjaar de legsels van de weidevogels. Dat kan d.m.v. het merken van de nesten en/ of het daadwerkelijk redden van nesten op land waar veel boerenwerk wordt verricht. Ook inventariseren we de nestkasten die veelvuldig in onze dorpen aanwezig zijn, een breed scala aan activiteiten zoals u leest.

Wij begrijpen als geen andere wacht dat de jeugd de toekomst heeft en dat zij een grote rol kunnen spelen op het gebied van vogels en bescherming. We nemen de basisschooljeugd daarom meerdere keren per jaar mee, om daadwerkelijk de natuur te ‘proeven’.We bezoeken musea, vogelopvangcentra en geven praktisch les in het zoeken van eieren en vogelherkenning. De jeugd moet in onze optiek bij de natuur betrokken worden en gezien de enthousiaste geluiden zijn we daarin zeer geslaagd.

We hebben al aangegeven dat we enorm trots zijn op het enorme aantal leden van onze wacht en om die dankbaarheid te tonen houden we voor al onze leden een inmiddels niet meer weg te denken rookfestijn voorafgegaan door een viswedstrijd voor jong en oud. In maart houden we onze ledenvergadering.

De jaarverslagen staan in een prachtig boekwerk, een pareltje op het gebied van natuurverslaggeving en een waar collectoritem. We kunnen de contributie op vijf euro houden, maar zoals u hebt kunnen lezen, zijn de inzet en betrokkenheid en passie voor de vogels die prijs dubbel en dwars waard. Wij willen u als nieuwe inwoner dan ook met de zelfde warmte ontvangen als waarmee wij de natuur in stand proberen te houden . Fugelwacht1

Letterlijk en figuurlijk : Een warm nest!!!!!!!!!!!!!

Contact

Voorzitter: Berend de Leeuw, Nijsted 13, 8735 HW Itens, 0515 - 331107
Penningmeester: Mink Bauke Poelsma, Buorren 1, 8642 WG Lytsewierrum, 06-23677282
Notulist: Sip Eekma, Buorren 48 8641WX, Rien, 0515 – 521820
Nazorgcoördinator: Eddy de Boer, Skippersbuorren 15, 8734 GT Easterein, 0515 – 331533
Algemene zaken: Germ Koldijk, Hearedyk 15, 8735 HN Itens, 0515- 332985

E-mail: itens(@)bfvw.nl

Website jaarlijkse rookfestijn: http://rikkersfeest.riensterrikkers.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen